pic

Таттуу жана балмуздак

Балмуздак

Балмуздак

Icecreamus regularis

120 / 200г.
Кантсыз балмуздак

Кантсыз балмуздак

80 / 200г.
Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 3. Asia Mall / Бишкек, пр. Чуй, 92. ГУМ «Чынар» + 996 777 901 019 / + 996 777 901 018 Биз күндө сиздерди күтөбүз: Asia mall: 10.00 — 22.00 / ГУМ : 10.00 — 02.00