pic

Компания жөнүндө

Кофе дарагынын даны жана андан даярдалган сергитүүчү, күчтөндүрүүчү азык. Кофе даны чийки, куурулган жана майдаланып тартылган түрдө пайдаланылат. Кофенин курамындагы кофеин адамдын борбордук нерв системасына чыйралтуучу жана күчтөндүрүүчү таасир тийгизет. Жүрөгү, башы, ичеги-карыны оорулууларга жана кан басымы жогоруларга Кофе ичүүгө болбойт. Чай өсүмдүгүнүн жалбырагы менен сабагынан алынуучу (солутуп, тоголоктоп, ферменттеп, кургатуу аркылуу) продукт.

Өнөр жайда турдүү Чайлар чыгарылат. Алар мамили же чачылма Чай (Чай жалбырагы тоголоктолуп жасалат), кара жана көк Чай, ошондой эле такта Чай, кирпич Чай Даярдоо технологиясына карата көк Чай, сары Чай, кызыл Чайга бөлүнөт. Чайда кофеин, танин, теобромин, эфир майы, Р, С, Bj, В2 витаминдери болот. Чай суусунду кандырып, көрүүнү, нерв системасын, акыл-эс жөндөмүн жакшыртат, ошондой эле кан тамырды кеңейтип, бөйрөктүн иштешин оңойт. Чайдагы танин заты чиритүүчү бактериялардын таасирин басаңдатып, дизентерия, келте таякчаларын өлтүрөт. Чай жалбырагынын калдыгынан кофеин, витамин, дары жасалат.

Уругунан алынган май косметикада, консерва өнөр жайыда, майлагыч май катары, самын жасоодо керектелет. Нектар — гүлдүү өсүмдүктөрдүн нектарниктери (балдуу безчелери) бөлүп чыгарган таттуу шире. Нектардын курамы спирттердин бир аз аралашмасы бар канттын суу эритмеси, азоттуу жана ароматтуу заттар, комитеталар, ферменттерден турат. Ар кандай өсүмдүктөр гүлдөө мезгилинде түрдүү өлчөмдө нектар бөлүп чыгарат. Нектар курт-кумурска жана куштарды өзүнө тартып, алар өсүмдүктөрдү кайчылаш чаңдаштырат. Ал аары балынын негизги бөлүгүн түзөт жана чымын-чиркейлердин азыгы.

Бишкек, пр. Ч.Айтматова, 3. Asia Mall / Бишкек, пр. Чуй, 92. ГУМ «Чынар» + 996 777 901 019 / + 996 777 901 018 Биз күндө сиздерди күтөбүз: Asia mall: 10.00 — 22.00 / ГУМ : 10.00 — 02.00